Bedrijfsdonatie

Het Autismefonds brengt mensen, bedrijven en overheden samen om zich in te zetten voor een inclusieve maatschappij. Een maatschappij waar mensen met autisme en ieder ander recht heeft op participatie. Wij geloven in diversiteit, het recht om jezelf te mogen zijn, en het maximale uit je zelf te kunnen halen.

Word businesspartner van het AutismeFonds

Met een bedrijfsdonatie, doneren onder de naam van je bedrijf, zal het AutismeFonds de participatie aan de samenleving door mensen met autisme, bevorderen. Als uw bedrijf zich verbindt aan een donateurschap, op regelmatige basis doneren, dan zal het AutismeFonds ook in de toekomst haar werk kunnen blijven doen.

Het AutismeFonds is een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor het fonds is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Het AutismeFonds is opgericht en gelieerd aan de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). De NVA is een door het CBF erkend goed doel, wat betekent dat de basisorganisatie op orde is.

Graag verwelkomen we jullie bedrijf als businesspartner van het AutismeFonds. Uiteraard doen we daar, als daar behoefte aan is, iets bijzonders voor terug! Meedoen? Onze fondsenwerver Henri Mandemaker helpt je graag verder. Bel +31 06-83 79 80 36 of mail naar henri.mandemaker@autisme.nl

De volgende bedrijven / instellingen doen al met ons mee!

Endoorr

Endoorr arbeidsmobiliteit staat voor maatwerk in arbeidsmobiliteit en re-integratie. Wij zijn betrokken bij onze opdrachtgevers én bij onze cliënten.

Vanuit deze betrokkenheid en vanuit onze kennis over de Wet Verbetering Poortwachter en ASS, zijn wij partner geworden van het AutismeFonds. Wij dragen deze stichting een warm hart toe. Daarnaast zullen wij een actieve bijdrage gaan leveren aan kennisoverdracht over de Wet Verbetering Poortwachter en de re-integratie vanuit onze ervaring in de praktijk.

Hiermee willen wij samen met het AutismeFonds meer begrip en inzicht creëren aan éénieder die te maken heeft met WVP, ofwel omdat je zelf ziek bent, of als werkgever. Wij zijn van mening dat hier nog stappen in te maken zijn die ervoor zullen zorgen dat de re-integratieactiviteiten beter aansluiten bij de werknemer zijn belastbaarheid.

Dit zal uiteindelijk leiden tot een beter re-integratieresultaat voor de werkgever en voor de werknemer.

De Brunel Foundation (€ 20.000,-)

De Brunel Foundation heeft als doel het leven van mensen en onze aarde positief te beïnvloeden. Zij doen dit door te helpen bij het creeeren van een betere toekomst voor de professionals van nu en in de toekomst. Om dat doel te bereiken steunt de Brunel Foundation, de sustainable development goals (SDGs) van de United Nations. In de praktijk doen zij dit door bijvoorbeeld professionals met Autisme te helpen hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. 

TAQA Energy (€ 10.000,-)

TAQA is een van de grootste onafhankelijke producenten van energie ter wereld met ondernemingen in elf landen op vier continenten. Daarnaast is TAQA sinds begin 2020 trotse sponsor van een landelijk educatief project  waarbij jongeren worden uitgedaagd om op eigen wijze campagne te voeren voor energiebesparing en duurzaamheid op hun school. Spelenderwijs ontdekken jongeren hun talent en maken ze kennis met de wondere wereld van duurzaamheid, energie en techniek. Sinds enige tijd is TAQA Energy ook donateur voor het AutismeFonds.

Het Dr. C.J. Vaillantfonds (€ 10.000,-)

Dit fonds is opgericht door de LVC – de Landelijke Vereniging van Crematoria. De crematoria vullen dit fonds voor goede doelen met de opbrengsten van de na een crematie achterblijvende metalen die worden gerecycled. Dit Fonds ondersteunt hiermee sinds 1997 een breed palet aan goede doelen en waardevolle initiatieven. Iedere (als ANBI erkende) organisatie kan het Fonds, genoemd naar de eerste persoon die in Nederland gecremeerd is, om financiële ondersteuning vragen. Sinds enige tijd ondersteunt het Dr. C.J. Vaillantfonds ook de NVA via het AutismeFonds. 

Het Instituut Gak (€ 7.000,-)

Deze semi-overheidsinstantie heeft tot doel de arbeidsmarkt-participatie te bevorderen. Zij steunen allerlei initiatieven van organisaties die een zelfde doel dienen of daarmee te maken hebben. Het Instituut Gak doet dit door die projecten te steunen die de maatschappelijke insteek hebben om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt actief naar de arbeidsmarkt te leiden, hun arbeidsmogelijkheden te versterken en/of terugval in een uitkeringssituatie te voorkomen. Omdat de NVA op het gebied van Autisme ook mensen helpt te participeren op de arbeidsmarkt heeft het Instituut Gak ook met een donatie bijgedragen aan de doelen van het AutismeFonds.

Ook als donateur met uw bedrijf bijdragen aan het verbeteren van de levens van mensen met Autisme?
Onze fondsenwerver Henri Mandemaker helpt je graag verder. Neem contact op via +31 (0) 6 83 79 80 35 of mail naar henri.mandemaker@autisme.nl .