Bedrijfsdonatie

Het Autismefonds brengt mensen, bedrijven en overheden samen om zich in te zetten voor een inclusieve maatschappij. Een maatschappij waar mensen met autisme en ieder ander recht heeft op participatie. Wij geloven in diversiteit, het recht om jezelf te mogen zijn, en het maximale uit je zelf te kunnen halen.

Word businesspartner van het AutismeFonds

Sluit u ook aan bij ons bedrijvennetwerk!

Sluit ook met uw bedrijf aan bij het netwerk van AutismeFonds Business Partners! Verbind uw bedrijf voor minimaal 3 jaar. En draag zo structureel bij aan initiatieven van het AutismeFonds en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Initiatieven met de focus op het bevorderen van de inclusie van mensen met autisme in het bedrijfsleven – met voordelen voor zowel bedrijven als mensen met autisme.

U kunt daarbij kiezen om aan te sluiten als vriend, als partner of als premium partner. Daarnaast is het mogelijk om projectpartner te worden voor specifieke projecten.

Voor alle partner-vormen geldt dat wij afspraken op maat met u zullen maken over de communicatie over deze mooie duurzame samenwerking. Bijvoorbeeld naar onze wederzijdse werknemers, klanten, relaties en achterban.

Neem contact op met Henri Mandemaker van het AutismeFonds via 030 – 22 99 800 optie 4 of via info@autismefonds.nl. En plan een persoonlijk gesprek met ons! Ook voor presentaties over autisme & werk / stress kunt u contact met ons opnemen. Wij verzorgen deze graag voor uw bedrijf.

=> Download hier onze brochure voor meer informatie.

De volgende bedrijven / instellingen doen al met ons mee!

Endoorr

Endoorr arbeidsmobiliteit staat voor maatwerk in arbeidsmobiliteit en re-integratie. Wij zijn betrokken bij onze opdrachtgevers én bij onze cliënten.

Vanuit deze betrokkenheid en vanuit onze kennis over de Wet Verbetering Poortwachter en ASS, zijn wij partner geworden van het AutismeFonds. Wij dragen deze stichting een warm hart toe. Daarnaast zullen wij een actieve bijdrage gaan leveren aan kennisoverdracht over de Wet Verbetering Poortwachter en de re-integratie vanuit onze ervaring in de praktijk.

Hiermee willen wij samen met het AutismeFonds meer begrip en inzicht creëren aan éénieder die te maken heeft met WVP, ofwel omdat je zelf ziek bent, of als werkgever. Wij zijn van mening dat hier nog stappen in te maken zijn die ervoor zullen zorgen dat de re-integratieactiviteiten beter aansluiten bij de werknemer zijn belastbaarheid.

Dit zal uiteindelijk leiden tot een beter re-integratieresultaat voor de werkgever en voor de werknemer.

THE BRAIN HUB

 

THE BRAIN HUB begeleidt organisaties bij het creëren van een neuro-inclusief klimaat. Op de werkvloer, op scholen en in openbare ruimtes.

Oprichtster Marije Pietersma: “Ik denk dat een partnerschap met het AutismeFonds ontzettend waardevol kan zijn. THE BRAIN HUB is een trainings-, advies- en communicatiebureau. Wij zetten onze masterclasses, trainingen en tools in om het neurodivergente brein te begrijpen en bespreekbaar te maken. The Brain Hub kan met haar hub van professionals worden ingeschakeld als een “one-stop-shop” voor werkgevers en andersom krijgt The Brain Hub door de NVA en het AutismeFonds prachtige en waardevolle naamsbekendheid. 

Neurodiversiteit is een waardevolle bron van talent en creativiteit. Wij helpen organisaties bij het zich eigen maken van deze interessante materie. Wij laten zien hoe je de unieke vaardigheden en perspectieven van individuen met een neurodivergent brein kunt benutten en de krachten naar voren kunt halen.”

Met haar inzet voor een neurodiverse werkomgeving sluit de THE BRAIN HUB goed aan bij de focus van de AutismeFonds Business Partners om de inclusie van mensen met autisme in het bedrijfsleven te bevorderen.

logo The Brain Hub

De Brunel Foundation (€ 20.000,-)

De Brunel Foundation heeft als doel het leven van mensen en onze aarde positief te beïnvloeden. Zij doen dit door te helpen bij het creeeren van een betere toekomst voor de professionals van nu en in de toekomst. Om dat doel te bereiken steunt de Brunel Foundation, de sustainable development goals (SDGs) van de United Nations. In de praktijk doen zij dit door bijvoorbeeld professionals met Autisme te helpen hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. 

Het Dr. C.J. Vaillantfonds (€ 10.000,-)

Dit fonds is opgericht door de LVC – de Landelijke Vereniging van Crematoria. De crematoria vullen dit fonds voor goede doelen met de opbrengsten van de na een crematie achterblijvende metalen die worden gerecycled. Dit Fonds ondersteunt hiermee sinds 1997 een breed palet aan goede doelen en waardevolle initiatieven. Iedere (als ANBI erkende) organisatie kan het Fonds, genoemd naar de eerste persoon die in Nederland gecremeerd is, om financiële ondersteuning vragen. Sinds enige tijd ondersteunt het Dr. C.J. Vaillantfonds ook de NVA via het AutismeFonds. 

Ook als donateur met uw bedrijf bijdragen aan het verbeteren van de levens van mensen met Autisme?
Onze fondsenwerver Henri Mandemaker helpt je graag verder. Neem contact op via +31 (0) 6 83 79 80 36 of mail naar henri.mandemaker@autisme.nl .