Het AutismeFonds

Alles wat je moet weten over het AutismeFonds en haar registratie als Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI

Onze organisatie

Fondsenwerving

Het AutismeFonds  houdt zich actief bezig met fondsenwerving: gebruik wordt gemaakt van werving van donaties bij particulieren en organisaties via de website www.autismefonds.nl, via crowdfundingacties zoals voor fietstochten, via mailings naar de donateurs; en telemarketing om donateurs te behouden. Ook worden projectaanvragen en donatieverzoeken gestuurd naar fondsen en bedrijven voor financiering.

De connectie met de NVA

Het AutismeFonds is opgericht door en gelieerd aan de NVA – Nederlandse Vereniging voor Autisme. De NVA is een door het CBF erkend goed doel.

Het AutismeFonds vormt een personele unie met de NVA. Voor de beloning van alle personeelsleden wordt de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening gevolgd. Aan de bestuurders van het AutismeFonds worden geen bezoldigingen verstrekt buiten een onkostenvergoeding. Het jaarinkomen van de directeur (in loondienst van de NVA) blijft onder het maximum volgens de VFI Beloningsregeling. Daarnaast houden wij ons aan de gedragscode van het Instituut Fondsenwerving en de Wet Normering Topinkomens.

Het AutismeFonds wordt bestuurd door een landelijk bestuur, dat zich op vrijwillige basis inzet voor mensen met autisme en de vereniging. Onze deskundige bestuursleden hebben hun sporen verdiend in het bedrijfsleven, de wetenschap of in de (autisme)hulpverlening, en de meesten zijn daarnaast ervaringsdeskundig. Zie hier het bestuurs- en directiereglement, versie 2020 van de NVA, dat ook gevolgd wordt door het AutismeFonds.

Het bestuur

Guus Alfrink, voorzitter
Patrick Dannenburg, penningmeester
Nicole Boevé
Ria van ’t Klooster
Dianne Vos

Caroline Verkerk, directeur

Jaarrekening

De jaarrekening van het AutismeFonds wordt geconsolideerd in de jaarrekening van de NVA en is terug te vinden op www.autisme.nl.

* Jaarrekening 2022

* Jaarrekening 2022 – controleverklaring

* Jaarrekening 2021

* Jaarrekening 2020
* Jaarverslag 2020 infographic
* Jaarrekening 2019
* Jaarverslag 2019

Het AutismeFonds heeft de ANBI-status (nummer RSIN 8140.28.676)

Zie het standaardformulier met ANBI-gegevens

 

 

 

De missie

Het AutismeFonds steunt projecten van de NVA die de participatie van mensen met autisme aan de samenleving bevorderen. Hiervoor vraagt  het AutismeFonds donaties aan particulieren en aan bedrijven.

Dankzij haar vele donateurs heeft het AutismeFonds bijvoorbeeld de Autipas van de NVA mede mogelijk kunnen maken en het maakt het ieder jaar de NVA Autismeweek mede mogelijk.

Uiteraard is er nog genoeg te doen om een autismevriendelijke maatschappij dichterbij te brengen. En te zorgen dat mensen met autisme optimaal geaccepteerd, geïntegreerd en zelfredzaam zijn.

Het statutaire doel

  • De Stichting heeft ten doel het werven van financiële middelen voor het realiseren van de doelstellingen van de Nederlandse Vereniging voor Autisme en ten behoeve van door de vereniging aan te wijzen doelen en/of projecten;

  • Zij tracht dit doel te bereiken door het aanwenden van de volgende middelen:

    • Het in het algemeen verspreiden van informatie over de problematiek rondom de aandoeningen uit het spectrum van autistische stoornissen;
    • Het werven van donaties en sponsorgelden

Bestedingen van het AutismeFonds

Projecten die het AutismeFonds (mede) heeft mogelijk gemaakt zijn o.a.:


Ook kunt u doneren daar waar ’t het hardst nodig is.

Vragen of wijzigingen doorgeven

Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplichte velden.

Privacy

Om ons werk te kunnen blijven doen is uw steun aan het AutismeFonds en de NVA uitermate belangrijk. Daarom zijn we transparant over waarom we welke persoonsgegevens van je vragen en wat we met die gegevens doen. Lees hierover meer in onze privacyverklaring en disclaimer.