Steun het AutismeFonds

Het AutismeFonds heeft tot doel de participatie
van mensen met autisme te bevorderen.

Onze projecten

Geef mensen met autisme de kans om mee te doen!

Extern Wetenschappelijk onderzoek

Extern onderzoek

Het AutismeFonds ondersteunt een aantal externe wetenschappelijke onderzoeken door het beschikbaar stellen van mensen en faciliteiten. Hierdoor worden onder ander websites en overige activiteiten van externe wetenschappelijke onderzoeken ook na het beëindigen van het primaire onderzoek actief gehouden.

Lees meer

Werk via WWA

Op het gebied van werk heeft het AutismeFonds samen met diverse organisaties de afgelopen meegewerkt aan de ontwikkeling van het programma WerkWeb Autisme (WW-A). Dit programma is een wegwijzer voor studie & werk bij autisme. Na de eerste ontwikkeling is het nu tijd het programma aanbod verder te ontwikkelen.

Lees meer

Expertgroepen Autisme

De NVA heeft nu 3 Expertgroepen (Autisme en VB, Autisme en Onderwijs en Autisme en Vrouwen). Deze Expertgroepen hebben een adviserende rol hebben naar de NVA toe. De expertgroepen zijn een belangrijk onderdeel tussen de wetenschap en de samenleving. Niet alleen luisteren zij naar signalen vanuit de samenleving, ook signaleren zij ontwikkelingen en gebeurtenissen op het gebied van autisme en hun vakgebied. De leden van de expertgroepen zijn vaak ervaringsdeskundigen en of deskundigen op een bepaald vakgebied en zetten zich geheel belangeloos in.

Lees meer

Waaraan wij donaties besteden

Mensen met autisme hebben jouw steun nodig.

Ja, ik doe mee...

Onze missie

Wij streven naar een samenleving waarin mensen met autisme het
fundamenteel recht hebben om te kunnen participeren in de samenleving. Ieder
mens met autisme moet de mogelijkheid en kansen krijgen om deel te nemen aan de
maatschappij zoals zij dit zelf willen.

Belangenbehartiging

Mensen met autisme en hun naasten krijgen een stem, onder andere doordat de NVA voor hun belangen opkomt bij de lokale en landelijke overheid. Ook zorgt de NVA voor aandacht voor autisme in de pers, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse Autismeweek. Onze ervaringsdeskundige ambassadeurs vertellen regelmatig over hun ervaringen tijdens lezingen of in de media.

Lotgenotencontact

De NVA brengt mensen met autisme en hun naasten met elkaar in contact. De vereniging heeft in totaal 27 lokale NVA Autisme Informatie Centra waar mensen kunnen binnenlopen voor een luisterend oor, informatie of advies. Voor de NVA-leden heeft de NVA een forum ontwikkeld waar zij op een laagdrempelige manier met elkaar in contact kunnen komen.

Informatie

Ook zorgt de NVA voor betrouwbare informatie over autisme voor iedereen die – om persoonlijke of professionele redenen – is geïnteresseerd in dit onderwerp. Wij geven antwoord op vragen als: wat is autisme? Hoe wordt de diagnose gesteld? En: Hoe kan je zo goed mogelijk wonen, werken en naar school met autisme?

Onze cijfers

Onze bijdrage in cijfers uitgedrukt.

15
Lopende projecten
1050
Donateurs
11000
Leden
500000
Social volgers

Doe mee

Het AutismeFonds heeft tot doel de participatie van mensen met autisme te bevorderen.

Onze leden aan het woord:

Wie zijn met jouw donatie geholpen?

Jasper Wagteveld
Jasper Wagteveld
Lees verder
Jasper Wagteveld viert dit jaar zijn 25-jarig autismejubileum. Hij kreeg zijn diagnose toen hij twaalf jaar was. Sinds april 2017 is Jasper NVA-ambassadeur op het gebied van ‘zorg’ en werkte hij mee aan de Zorgstandaard Autisme.
Iris Servatius-Oosterling
Iris Servatius-Oosterling
Lees verder
Iris Servatius-Oosterling is GZ-psycholoog binnen de zorglijn infants van Karakter Universitair Centrum in Nijmegen. Daar houdt zij zich bezig met wetenschappelijk onderzoek, diagnostiek en behandeling rond autisme bij hele jonge kinderen. Tevens is zij voorzitter van het landelijk expertise netwerk Autisme Jonge Kind (autismejongekind.nl).
Rutger Jan van der Gaag
Rutger Jan van der Gaag
Lees verder
Rutger Jan van der Gaag is vanaf 1980 onafgebroken bezig geweest met autisme. Hij heeft talloze patiënten en hun families gediagnosticeerd en in vele levensfasen begeleid en behandeld. Hij was en is wetenschappelijk actief in onderzoek gericht op het beter leren begrijpen waar de moeilijkheden voor mensen met autisme liggen, maar ook hun kracht en ontwikkelingspotentieel.Nationaal (o.a. bestuurder en erelid NVA) en internationaal heeft hij zich bestuurlijk ingezet.
Marc Beek
Marc Beek
Lees verder
Marc Beek werkte al tien jaar als freelance publieksvoorlichter toen hij zijn diagnose autisme kreeg. Sindsdien vindt hij het bijna een morele plicht om realistische voorlichting te geven over ‘hoe iemand met autisme zich wel/niet kan handhaven’.
Ria van Vendeloo-Heemskerk
Ria van Vendeloo-Heemskerk
Lees verder
Ria van Vendeloo-Heemskerk heeft twee zoons en twee kleinkinderen. Haar jongste zoon (van inmiddels 42) kreeg met veertien maanden epilepsie. Op zijn derde kreeg hij de diagnose verstandelijke handicap en op zijn zevende kwam daar klassiek autisme bij. Sinds 1988 is Ria lid van de NVA.
Diane de Vries
Diane de Vries
Lees verder
Diane de Vries startte na jarenlange ervaring met kinderen met autisme en verschillende opleidingen (o.a. bij Martine Delfos), autisme kindercoachings-praktijk ‘Find-Aut’. Zij coacht kinderen en ouders, geeft RET-therapie, maar ook voorlichting op scholen en advies aan ieder die interesse heeft in de wereld van het kind met autisme.
Jesse La Fors
Jesse La Fors
Lees verder
Jesse La Fors is elf jaar en hij heeft het syndroom van Asperger. Jesse woont alleen met zijn moeder. Hij vindt het fijn dat zijn opa en oma en zijn oom, tante en nichtje heel dichtbij wonen. Jesse is gek op autoracen. Alle Formule 1 races op tv volgt hij en Jesse is zelfs al een paar keer bij de Grand Prix in Spa geweest. Het brein van Jesse is soms net een computer, daarin zitten heel veel standen en uitslagen van autoraces opgeslagen.
René Pols
René Pols
Lees verder
René Pols heeft een zoon met de diagnose klassiek autisme. Van 1999 tot 2004 zat hij in het regiobestuur ZH voor de afdeling onderwijs, daarna was hij vijf jaar regiovoorzitter, vervolgens zat hij drie jaar in het Landelijk Bestuur en toen weer twee jaar als regiovoorzitter. Tevens is hij voorzitter geweest van diverse werkgroepen en heeft onderzoek gedaan naar de AIC’s in relatie tot de Regiobesturen.
Pauline van Lijden
Pauline van Lijden
Lees verder
Pauline van Lijden is al elf jaar coördinator en vrijwilliger van het Autisme Info Centrum Groningen. Zij heeft een zoon met autisme en een verstandelijke beperking.
Bianca Toeps
Bianca Toeps
Lees verder
Bianca Toeps heeft autisme. Zij is fotograaf, website-ontwikkelaar en blogger. Zij maakte voor ons deze serie portretten.
Dr. Kirstin Greaves-Lord
Dr. Kirstin Greaves-Lord
Lees verder
Dr. Kirstin Greaves-Lord is mede programmaleider van de Academische Werkplaats Autisme. Zij is al ruim tien jaar werkzaam bij zowel een universitaire instelling als een zorginstelling en heeft zo zelf ervaren hoe groot de kloof kan zijn tussen het opdoen van kennis over autisme en het toepassen ervan. Hierdoor heeft zij een grote gedrevenheid om wetenschappelijke kennis veel beter te benutten, om het dagelijks leven van mensen met autisme te verbeteren.
Wessel Broekhuis
Wessel Broekhuis
Lees verder
Wessel Broekhuis kreeg de diagnose syndroom van Asperger toen hij vier jaar was. Terwijl hij opgroeide, leerde hij, door begeleiding en ervaringen, leven met autisme. Over dit proces schreef hij in zijn tienerjaren het boek Alleen met mijn wereld – Hoe ik leerde leven met autisme (2010). Naar aanleiding hiervan gaf hij veel interviews en presentaties en sprak hij ook op het NVA Congres in 2010.
Brigitte van Blijswijk
Brigitte van Blijswijk
Lees verder
Brigitte van Blijswijk heeft zelf sinds 2009 de diagnose ASS (asperger). Sinds dat jaar probeert zij zich in te zetten voor haar collega’s bij ABN AMRO die ook een autismediagnose hebben. Daarnaast geeft zij voorlichting aan collega’s zonder de diagnose.
Marc Evers
Marc Evers
Lees verder
Marc Evers is paralympisch zwemkampioen en NVA-ambassadeur. Hij werd al jong gediagnosticeerd met klassiek autisme. Marc heeft daarnaast een verstandelijke beperking. Hij heeft Nederland mogen vertegenwoordigen op veel internationale toernooien zoals WK’s, EK’s en Paralympische Spelen. Zo heeft hij zijn steentje bij kunnen dragen aan de acceptatie van de gehandicapte sporter.
Jellienke Winters
Jellienke Winters
Lees verder
Jellienke Winters heeft asperger en werkt als zelfstandig autismecoach onder de naam Asspire in Amersfoort. Daar werkt zij met de SPARK-methode: Succesful, Presence, Acceptance, Rest en Knowledge. Daarnaast geeft zij lezingen en workshops. Door haar ervaringsdeskundigheid kan zij zich goed verplaatsen in haar ‘coachees’, en ziet zij veel begrip en verbinding onderling. Het is haar missie om mensen met autisme te helpen een stralend leven te leiden.
Hilde Geurts
Hilde Geurts
Lees verder
Hilde Geurts is hoogleraar klinische neuropsychologie en bijzonder hoogleraar autisme gedurende de levensloop, aan de programmagroep Brein & Cognitie, afdeling psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Ze is ook werkzaam bij het Dr. Leo Kannerhuis. Als hoofd van de onderzoeksgroep d’Arc (Dutch Autism and ADHD research group) doet ze onder andere onderzoek naar veroudering, cognitieve functies (zoals executieve functies, aandacht en geheugen) en interventies voor autisme en ADHD.
Mechteld van der Westen
Mechteld van der Westen
Lees verder
Mechteld van der Westen raakte gefascineerd door wat de diagnose autisme bij mensen oproept, toen in 2009 een dierbare van haar de diagnose kreeg. Begin 2018 kreeg zij in haar werk de kans om met het expertiseteam van Vanuit Autisme Bekeken aan de slag te gaan met hoe het recht op autonomie en ‘jezelf zijn’ voor mensen met autisme – ook als je niet aan de ‘gemiddelde norm’ voldoet – in de praktijk kan worden waargemaakt.
Bartjan van Wilgenburg
Bartjan van Wilgenburg
Lees verder
Bartjan van Wilgenburg heeft autisme. Hij heeft voor de NVA meegewerkt aan de ontwikkeling van de AutThere app. Een sociale app voor jongeren met autisme om in contact te komen met mensen met dezelfde interesses.
Claudine Dietz
Claudine Dietz
Lees verder
Claudine Dietz werkt als klinisch psycholoog met jonge kinderen met (een vermoeden van) ASS en hun ouders. Zij maakt zich vooral hard voor het belang van een vroege signalering en vroege hulp voor kinderen met ASS.
Fred Stekelenburg
Fred Stekelenburg
Lees verder
Fred Stekelenburg werkte ruim dertien jaar voor de NVA. Hij nam in 2013 afscheid als directeur van de NVA en het AutismeFonds. Hij was oprichter van het AutismeFonds, het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme (WTA) en de Stichting Vakanties Autisme (SVA). Daarnaast was hij o.a. bestuurslid van Autism Europe en de Commissie Kennisinfrastructuur autismespectrumstoornissen. Tegenwoordig is hij onder meer beleidsadviseur GGZ en gehandicaptenzorg, en toezichthouder.
Henri Mandemaker
Henri Mandemaker
Lees verder
Henri Mandemaker werkt sinds 2009 bij de NVA als fondsenwerver en sinds 2016 is hij NVA-ambassadeur voor ‘Autisme en werk’. Verder is hij gemeenteraadslid in Tilburg, waar zijn motie voor het faciliteren van de prikkelarme kermis voor mensen met autisme ‘De Blauwe zondag’, unaniem werd aangenomen door de raad. In 2008 kreeg Henri op 38-jarige leeftijd de diagnose autisme.
Iris Beerends
Iris Beerends
Lees verder
Iris Beerends heeft samen met haar man twee zoons. Behalve zijzelf hebben alle gezinsleden een vorm van autisme.
Annemiek Koster
Annemiek Koster
Lees verder
Annemiek Koster werd ruim tien jaar geleden na haar pensioen gediagnosticeerd met het syndroom van Asperger. Daarna is zij vrijwilligerswerk gaan doen bij de NVA. Zo was zij onder meer lid van het landelijk bestuur, is zij eindredacteur van de regionale Nieuwsflits van de NVA, maakt zij onderdeel uit van het Autisme Expertisenetwerk Drenthe en geeft zij presentaties.
Jan-Willem
Jan-Willem
Lees verder
Jan-Willem is op negenjarige leeftijd gediagnosticeerd met het syndroom van Asperger. Zijn vader heeft ook autisme, en zijn beide ouders zijn betrokken bij het maatschappelijk debat rond het onderwerp.
Jeanet Landsman
Jeanet Landsman
Lees verder
Jeanet Landsman doet sinds een jaar of tien onderzoek naar de kennis die er is over autisme. Vanuit Gezondheidswetenschappen van het UMC Groningen, afdeling Toegepast GezondheidsOnderzoek, onderzoekt ze succes- en faalfactoren voor deelname aan de maatschappij en een optimale kwaliteit van bestaan. Jeanet heeft twee kinderen, van wie de jongste (nu 17 jaar) autisme heeft.
Ina van Berckelaer-Onnes
Ina van Berckelaer-Onnes
Lees verder
Ina van Berckelaer-Onnes is orthopedagoog, GZ-psycholoog, emeritus-hoogleraar orthopedagogiek (met specialisatie autisme) van de Universiteit Leiden en gasthoogleraar van de Universiteit van Padua, Italië. Zij was jarenlang actief bij de NVA en werd in 2007 benoemd tot erelid.
Jannie van Manen
Jannie van Manen
Lees verder
Jannie van Manen heeft zich in autisme verdiept omdat haar dochter autisme heeft en op latere leeftijd haar diagnose kreeg. Ook haar partner heeft ‘vleugjes’ van autisme. Daardoor heeft zij partnergroepen opgezet, bij het AIC gewerkt en ook gesprekken gevoerd bij de I&A lijn (Informatie & Advies).
Tessa Stolvoort
Tessa Stolvoort
Lees verder
Tessa Stolvoort kreeg de diagnose autisme toen zij vier jaar oud was. Inmiddels is zij 25 jaar en heeft zij zolang ze zich kan herinneren met autisme geleefd.
Diederik Weve
Diederik Weve
Lees verder
Diederik Weve werkt sinds 1983 bij Shell in diverse, specialistische engineering functies. Op 52-jarige leeftijd kreeg hij de diagnose autisme. Onder het motto ‘Autisten uit de Kast’ startte hij bij Shell een project om autisme gewoon bespreekbaar te maken. Hij is voorzitter van de vereniging Personen uit het Autisme Spectrum, organisator van de Autminds conferenties en oprichter van de Autisme Ambassade. Zoals hij het zelf zegt: ‘Ik draag het in me en draag het uit’.
Mandy Verleijsdonk
Mandy Verleijsdonk
Lees verder
Mandy Verleijsdonk kreeg op haar 27e de diagnose ASS. Daarvóór was ze al jarenlang in therapie geweest voor andere diagnoses. Door de diagnose ASS vielen voor haar veel dingen eindelijk op hun plek. Zij besloot te gaan bloggen. In haar blogs combineert zij haar eigen ervaringen met ‘theorieën’ over autisme.
Zjos Dekker
Zjos Dekker
Lees verder
Zjos Dekker is gediagnosticeerd met het syndroom van Asperger. Ze is erg actief op sociale media en ziet het als haar missie om psychische kwetsbaarheden bespreekbaar te maken. Ze noemt zichzelf ‘de leukste autist van twitter’.
Jaap Brand
Jaap Brand
Lees verder
Jaap Brand heeft klassiek autisme en zegt daardoor een zeer moeilijke start gemaakt te hebben in dit leven. Niettemin is het hem gelukt om autisme volledig in zijn voordeel om te buigen. Inmiddels heeft hij een goed en volwaardig leven. Bovendien is hij zijn droombaan aan het opzetten samen met een ondernemer en hoopt hij daardoor over twee jaar financieel onafhankelijk te zijn.
Riemer Palstra
Riemer Palstra
Lees verder
Riemer Palstra heeft een relatie met fotografe Bianca Toeps. Zij maakte de veertig portretten voor deze serie. Bianca heeft autisme, Riemer is dus ‘partner-van’, maar kent daarnaast meerdere andere mensen met een vorm van autisme. Hij omschrijft zichzelf bovendien als een IT’er met ‘redelijk autistische trekjes’.
Sander Begeer
Sander Begeer
Lees verder
Sander Begeer doet als ontwikkelingspsycholoog wetenschappelijk onderzoek naar autisme, onder andere in nauwe samenwerking met de NVA. Hij is universitair hoofddocent bij de afdeling klinische ontwikkelingspsychologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. In samenwerking met de NVA heeft hij het Nederlands Autisme Register opgericht.
Monique Post
Monique Post
Lees verder
Monique Post is gediagnosticeerd met autisme en spreekt op (internationale) congressen, werkt tot op Europees niveau aan een eerlijk beeld van autisme en begeleidt mensen als coach in hun persoonlijke ontwikkeling. Diversiteit, inclusie en ontwikkeling zijn kernwoorden die haar energie geven en vanuit de mens kijken is leidend. Zij raakt mensen in hun hoofd én het hart en laat zien hoe iedereen de wereld een beetje kan veranderen door anders naar het leven te kijken.
Willem Momma
Willem Momma
Lees verder
Willem Momma richtte samen met andere ouders in 1978 de NVA op, vanwege het – in die tijd onbegrepen – autisme van zijn jongste zoon Kees (geboren in 1965). Hij was de eerste voorzitter van de NVA.
Birsen Basar
Birsen Basar
Lees verder
Birsen Basar is werkzaam bij een gemeente, schrijft boeken, geeft presentaties, maakt films en is sinds 2014 NVA-ambassadeur. Zij geeft voorlichting over autisme in Nederland en Turkije. Elf jaar geleden, op haar 21ste, kreeg zij de diagnose autisme.
Jan-Pieter Teunisse
Jan-Pieter Teunisse
Lees verder
Jan-Pieter Teunisse is sinds 1990 actief in ‘het autismeveld’. Hij werkt momenteel als neuropsycholoog en praktijkgericht onderzoeker in het Dr. Leo Kannerhuis en als lector ‘Levensloopbegeleiding bij Autisme’ op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).
Previous
Next

Actueel

Nieuws op het gebied van Autisme.

Onze partners & donoren