Word vrijwilliger

Wil je bij ons aan de slag als vrijwilliger? Of wil je meer informatie over ons vrijwilligerswerk? Meld je aan bij onze vereniging.

Wij zijn erg trots op onze vrijwilligers

Het spreekt voor zich dat wij heel blij zijn met onze vrijwilligers. Met hun kennis dragen zij met hart en ziel bij aan ons belangrijke doel van het AutismeFonds en de NVA: ervoor zorgen dat mensen met autisme zo optimaal mogelijk kunnen meedraaien in onze samenleving. Vrijwilliger zijn voor het AutismeFonds en/of de NVA is leuk, inspirerend, voelt goed… je ontmoet anderen, je kunt je ontwikkelen en doen wat bij je past.

Wat je kunt doen als vrijwilliger

Bij de NVA zijn de taken onderverdeeld in drie groepen: Uitvoerende, Coördinerende en Bestuurlijke taken. Begrijpelijkerwijs zijn er meer coördinerende taken dan bestuurlijke en van de uitvoerende werkzaamheden hebben we het meest. Als je je aanmeld is het soms goed om een periode proef te draaien en zo uit te vinden waar jij het meest nodig bent en je het beste op je plek voelt. 

Hieronder krijg je een indruk van de verschillende werkzaamheden voor vrijwilligers.

Uitvoerende vrijwilligers

Je helpt mensen die dat het hardst nodig hebben.  Bijvoorbeeld als iemand die vragen heeft bij een inloopactiviteit.  Samen met andere vrijwilligers bemens je de regionale activiteiten.

Coördinerende vrijwilligers

Je bent het aanspreekpunt voor de uitvoerende vrijwilligers. Je bent een aanpakker, stuurt en helpt mee. De andere vrijwilligers kunnen met vragen en verhalen bij jou terecht. Ook zorg je voor de juiste match tussen vrijwilliger en bezoekers/deelnemer en let je op de kwaliteit van het werk.

Bestuurlijke vrijwilligers

Je bent actief in de besturen van onze afdelingen, regio’s en het hoofdbestuur. Daar maak je plannen voor de korte en langere termijn. Daarnaast  bedenk je nieuwe activiteiten en doe je aan netwerken of fondsenwerving en dergelijke. Ook onderhoud je contact met de lokale omgeving.Heb je interesse om vrijwilliger te worden en je in te zetten voor mensen met autisme? Meld je dan aan en we nemen contact met je op.

Aanmelden als vrijwilliger

Wil je bij ons aan de slag als vrijwilliger? Of wil je meer informatie over ons vrijwilligerswerk? Vul dan het onderstaande formulier in.