In het kader van de autismeweek organiseert het specialistische team autismespectrumstoornis (ASS) van Accare Groningen een interactieve avond met als thema ‘Zoeken naar de juiste balans’.

De avond start met een kort stukje theorie, waarna deelnemers kunnen kiezen uit verschillende workshops. In deze workshop kunnen deelnemers ervaren hoe binnen Accare gewerkt wordt aan het leren (her)kennen van grenzen en hoe daarnaar te handelen. Het zoeken naar een juiste balans ofwel ‘De kunst van het evenwicht’, is voor mensen met ASS en hun omgeving vaak een extra grote uitdaging. Daardoor komt dit bij verschillende soorten behandelingen als doel naar voren. Behandelvormen die vanavond aan bod zullen komen zijn: Pivotal Response Therapy (PRT), Psychomotorische Therapie (PMT) en Cognitieve gedragstherapie (CGT).

Datum woensdagavond 3 april
Inloop vanaf 19:15uur
Programma van 19.30uur – 21.00uur.
Locatie: polikliniek Accare Groningen. Lübeckweg 2.

Geïnteresseerd? Meld je aan bij Corina c.van.der.lans@accare.nl