Een online rondetafelgesprek met drie autistische volwassenen over hoe een coach kan bijdragen aan evenwicht en het voorkomen van overbelasting. Alle sprekers hebben meerdere jaren ervaring met coaching. Ze hebben alle drie een eigen invulling gegeven aan de coaching en levensloopbegeleiding. Na afloop wordt een informatieblad gedeeld met praktische informatie over autisme coaching en levensloopbegeleiding.

Meer informatie: https://www.autismedigitaal.nl/evenement/mijn-autismecoach-ervaringen-van-drie-autistische-volwassenen-2/