Bij deze informatieavond over thuiszitters verzorgt Marieke Hädicke een presentatie over het begeleiden van jongeren die thuiszitten of moeite hebben met hun schoolgang met autisme/ADHD/hoogbegaafdheid.