Het gedrag van kinderen met autisme wordt vaak gezien als vreemd en ongepast door de omgeving. Maar dat ‘vreemde’ en ‘ongepaste’ gedrag past bij de ontwikkelingsfasen van de sociale en emotionele gehechtheid waar een kind zich in bevindt.
In 2019 liet onderzoek zien dat 60% van de ondervraagde ouders en professionals soms twijfelt over de diagnose verstandelijke beperking bij kinderen met autisme en een ontwikkelingsachterstand. Terwijl deze diagnose grote gevolgen heeft voor het kind, bijvoorbeeld voor de toegang tot zorg en onderwijs.
Aandacht voor de sociaal emotionele hechting is belangrijk bij kinderen met autisme. Op vrijdag 5 april, tijdens de landelijke autismeweek, vertellen we je daarom over de Loekemeijer-methode.