De NVA regio Gelderland nodigt je van harte uit voor de thema-avond ‘Levensloopbegeleiding’ in samenwerking met Vanuit Autisme Bekeken (VAB) georganiseerd in het kader van de autismeweek 2024

Datum: Dinsdag 2 april 2024, 19.00 uur – 21.30 uur
Plaats: FOCUS Filmtheater (foyer), Audrey Hepburnplein 1 in Arnhem

Programma
Ontvangst met koffie/thee 19.00 uur
Presentatie 19.30 uur
Drankje in de foyer 21.00 uur
Het thema van de autismeweek dit jaar is ‘De Kunst van het Evenwicht’. Want voor veel mensen met autisme is het leven één grote evenwichtsoefening. Het kost ze vaak grote moeite om op alle levensgebieden, zoals onderwijs, zorg, relaties, werk, wonen en vrije tijd, goed te (blijven) functioneren. Soms kunnen kleine veranderingen er al toe leiden dat mensen met autisme langdurig vastlopen. In deze lezing krijg je te horen wat het project Levensloopbegeleiding VAB kan betekenen bij het steeds weer vinden van het evenwicht. Zie voor meer informatie over Levensloopbegeleiding VAB https://www.vanuitautismebekeken.nl/levensloopbegeleiding-vab-voor-mensen-met-autisme

Willem Gunzeln (verkenner implementatie levensloopbegeleiding)

Willem toont in zijn presentatie de aanleiding, methode en resultaten van de pilot en de voortgang van de pilot. Hij is zelfstandig ondernemer en heeft ruim dertig jaar ervaring als Trainer/Coach/adviseur in het bedrijfsleven. Sinds 4 jaar is hij betrokken bij VAB in de rol van procesbegeleider en sinds januari 2024 als verkenner implementatie. Als verkenner houdt hij zich bezig met het benaderen van gemeenten en zorgaanbieders om de werkwijze van VAB en levensloopbegeleiding onder de aandacht te brengen.

Ada Houben (levensloopbegeleider)

Ada Houben is verpleegkundige. Sinds 2014 werkt zij als ZZP-er en Levensloopbegeleider in de regio Amsterdam/Haarlemmermeer. Zij begeleidt volwassenen die vastlopen in hun leven en hierdoor voor hulp aankloppen bij o.a. de huisarts, GGZ of gemeente (WMO). Op dat moment is de nood vaak hoog en vallen ze hierdoor uit op meerdere levensdomeinen zoals werk, sociaal, emotioneel, financieel, wonen en relationeel. Het merendeel van haar cliënten heeft autisme. Dat is er levenslang. De weg omhoog is een intensief traject omdat cliënten vaak getraumatiseerd en in hun zelfbeeld aangetast zijn.

Aanmelden

Deelname is gratis en aanmelden kan tot en met 26 maart door een mail te sturen naar: gelderland@autisme.nl. Na aanmelding ontvang je een bevestiging.

Wij hopen je weer te ontmoeten op 2 april voor een mooie avond samen. Tot dan!
Het bestuur NVA regio Gelderland.