Tweede Kamer eist meer steun voor leerlingen VSO

De Tweede Kamer heeft een aantal belangrijke moties aangenomen die de gevolgen van de coronacrisis voor de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs moeten verzachten. De NVA had hier in een brief aan de Kamerleden op aangedrongen.

Tweede Kamer eist meer steun voor leerlingen VSO (Voorgezet Speciaal Onderwijs). Daarvoor werden diverse moties ingediend die ook zijn aangenomen. Hieronder vind u een overzicht van die moties.

Lisa Westerveld (GroenLinks) en Kirsten van den Hul (Partij van de Arbeid) dienden een motie in. De inhoud van die motie komt op het volgende neer. VSO-leerlingen die het in verband met de coronacrisis niet lukt om voor hun achttiende of twintigste hun diploma te halen, moeten meer tijd krijgen om alsnog de opleiding af te maken.

Paul van Meenen diende een motie in namens D66. Volgens deze motie moeten er aangepaste examens komen voor VSO-leerlingen. Die aanpassingen behelzen het  ‘afschaffen van mondelinge examens en presentaties en het bieden van extra herkansingen.’

De LBVSO (Leerlingenbelang Voortgezet Speciaal Onderwijs) is de organisatie die de belangen behartigt van VSO-leerlingen. De organisatie staat onder leiding van NVA-ambassadeur Elijah Delsink. Over de LBVSO werd ook Paul van Meenen namens D66 een motie ingediend in de Tweede Kamer. De motie betreft het officieel te erkennen van de LBVSO als onafhankelijke vereniging. Ook wordt gevraagd hen structureel te betrekken bij besluitvorming.

Dat deze moties zijn aangenomen, wil nog niet zeggen dat ze ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het laat wel zien dat de Tweede Kamer meer steun eist voor leerlingen VSO. Minister Slob (ChristenUnie) van Onderwijs zal naar verwachting nog voor het verkiezingsreces op deze moties terugkomen.

Door onze redactie.

Verder lezen: NVA: voorkom nog meer schade bij leerlingen VSO

Deel dit bericht